top of page

ממשקים לייצור >

דוחות ייצור

דוחות ייצור

תכנון טוב של רהיטים ומוצרים הוא חשוב בהחלט, אך לא פחות חשובים הם הפלטים ותוצרי התכנון. בכדי לייצר רהיט, נגרים מכינים את חומרי הגלם, לצורך זה נדרשים פלטים: כמויות חומרים וממה מורכב המוצר. בחלק מהנגריות, עוד לפני שלב הייצור צריך להגיש לאדריכל תוכניות לאישור (שופ דרויינג) ולכן החלק של הדוחות הוא קריטי ובלתי נפרד מיכולות התוכנה.

תוכנה שלא תפיק את הנתונים לייצור פשוט לא תשיג את המטרה והטעויות יחזרו על עצמן.

לכל אחת מהתוכנות אותן אנו משווקים, מחולל דוחות חזק שבו ניתן לעצב, למיין ולקבץ את כל הנתונים הדרושים לייצור.

דוח יחידה

bottom of page