top of page
מסור-גשר

כאשר מתכננים רהיט בכל צורה: באופן ידני, באמצעות תוכנת פירוק רהיטים תלת ממדית, או באמצעות עץ מוצר פרמטרי, השלב הבא הוא לסדר על הלוח באופן מיטבי (אופטימלי) בכדי לנצל את החומר במקסימום.

לא רק שארדיס מייצרת את רשימת החלקים, ועושה אופטימיזציה, היא גם מייצאת את התוכניות המתאימות ישר לבקר המכונה, כך שלעובד המכונה נותר רק להעמיס את הלוחות ולא להקליד את המידות.

ארדיס יודעת לייצר תוכניות מכונה למעל 50 סוגי מכונות.

גם מסורי שולחן (קרייזיק) עם בקר ממוחשב יכולים לקלוט תכניות ישר מארדיס.

להלן רשימה חלקית של מסורי הגשר להם ארדיס מייצאת קובץ מתאים (פוסטפרוססור)

ממשקים לייצור >

ממשקים למסורי גשר

ממשקים למסורי גשר

bottom of page