top of page
מכונת-נגרות

ממשקים לייצור >

ממשקים ל - CNC 

לכל יצרן מכונות ישנה שפה שהמכונה שלו מבינה.

השפה הבסיסית היא שפת הג'י קוד (G-CODE) שפה שדומה לשפת תכנות והמכונה מבינה מה עליה לעשות, למשל ללכת מנקודה מסוימת לנקודה אחרת.

יצרני המכונות פיתחו תוכנות קאם (CAM) שיאפשרו ממשק נוח לעבודה וע"י תוכנת המרה (פוסטפרוססור) הן כותבות את קוד המכונה באופן אוטומטי.

לכל התוכנות שלנו יכולת המרה לשפת רוב מכונות ה-CNC ומרכזי העיבוד הנפוצים בישראל ובעולם.

ממשקים ל - CNC

bottom of page