woodworking machine.jpg

דוחות ייצור

שרטוט_ארון_מורכב
נסטינג שידה לייבל
שידה אלפטית
רשימת_הרכבה_הולמספלייס
דלפק מבטים
מבטים שידה
הוראות_ביצוע_הולמס
דוח_נסטינג_שידה
אימוס 12.0
אי מטבח מבט שקוף אימוס
ארון קיר אימוס קדקם
דלפק קבלה אימוס קדקם
מדרגות אימוס
אי מטבח באימוס
שופדרויינג ארון קיר אימוס
שרטוטי חלקים כולל ברקוד
אימוס שופדרויינג
ציר דלת אימוס
אימוס שרטוט מטבח
דלפק באימוס
תוכניות חיתוך לגשר ארדיס

לא מספיק לתכנן טוב את הרהיטים והמוצרים.

 לא פחות חשובים הם הפלטים ותוצרי התכנון. בכדי ליצר את הרהיטים הנגרים שצריכים להכין את חומרי הגלים צרכים פלטים: כמויות חומרים וממה מורכב המוצר. בחלק מהנגריות עוד לפני שלב היצור צריך להגיש לאדריכל תוכניות לאישור (שופ דוריינג) ולכן החלק של הדוחות הוא חלק קריטי ובילתי נפרד מיכולות התוכנה..

תוכנה שלא תפיק את הנתונים ליצור פשוט לא תשיג את המטרה והטעויות יחזרו לחגוג.

לכל אחת מהתוכנות אותנו אנו משווקים, מחולל דוחות חזק שבו ניתן לעצב, למיין ולקבץ את כל הנתונים הדרושים ליצור.

דוח יחידה