woodworking machine.jpg

דוחות ייצור

שרטוט_ארון_מורכב
שרטוט_ארון_מורכב

נסטינג שידה לייבל
נסטינג שידה לייבל

תוכניות חיתוך לגשר ארדיס
תוכניות חיתוך לגשר ארדיס

שרטוט_ארון_מורכב
שרטוט_ארון_מורכב

1/21

לא מספיק לתכנן טוב את הרהיטים והמוצרים.

 לא פחות חשובים הם הפלטים ותוצרי התכנון. בכדי ליצר את הרהיטים הנגרים שצריכים להכין את חומרי הגלים צרכים פלטים: כמויות חומרים וממה מורכב המוצר. בחלק מהנגריות עוד לפני שלב היצור צריך להגיש לאדריכל תוכניות לאישור (שופ דוריינג) ולכן החלק של הדוחות הוא חלק קריטי ובילתי נפרד מיכולות התוכנה..

תוכנה שלא תפיק את הנתונים ליצור פשוט לא תשיג את המטרה והטעויות יחזרו לחגוג.

לכל אחת מהתוכנות אותנו אנו משווקים, מחולל דוחות חזק שבו ניתן לעצב, למיין ולקבץ את כל הנתונים הדרושים ליצור.

דוח יחידה