ממשקים ל - CNC

 

לכל יצרן מכונה ישנה שפה שהמכונה שלו מבינה.

השפה הבסיסית היא שפת הגי קוד (G-CODE) שפה שדומה לשפת תכנות והמכונה מבינה מה עליה לעשות, למשל ללכת מנקודה מסוימת לנקודה אחרת.

יצרני המכונות פתחו תוכנות קם שיאפשרו ממשק נוח לעבודה וע"י תוכנת המרה (פוסטפרוססור) הם כותבות את קוד המכונה באופן אוטומטי.

לכל התוכנות שלנו יכולת המרה לשפת רוב מכונות CNC ומרכזי העיבוד הנפוצים בישראל ובעולם.

 

-